Pozivamo Vas na izložbu Jelene Glogovac Savić

We invite you to Jelena Glogovac Savic's exhibition


Pozivamo vas na likovne formulacije na papiru

Invite for Art formulation on paperPozivamo Vas na samostalnu izložbu Ivane Živić u dvorcu Eđšeg


    We invite you to Ivana Živić's solo exibition in Eđšeg castle


Pozivamo Vas da se upoznate sa Figuracijama na papiru

               We invite you to explore Figurations on paper


Prodajna izložba ''Umetnost na papiru'' u ekskluzivnom restoranu Druga Piazza

Sales exhibition ''Art on paper'' in exclusive Belgrade's restaurant La Piazza


Pozivamo Vas na izložbu savremenog realizma grupe St.Art

Upoznajte se sa poljskim umetnicama, gošćama projekta Umetnost na papiru

         Introducing two Polish artists, guests in Art on paper project